Overzicht vakantiedagen

Overzicht vakantie en vrije dagen : 2019 – 2020
Vakantieperiodes
Maandag 28/10 – Vrijdag 1/11 : Herfstvakantie
Maandag 23/12 – Vr 03/01 : Kerstvakantie
Maandag 24/02 – Vrijdag 28/02 : Krokusvakantie
Maandag 06/04 – Vrijdag 17/04 : Paasvakantie
Vrije dagen
Woensdag 18/09 : Pedagogische studiedag
Maandag 07/10 : Facultatieve verlofdag
Maandag 11/11 : Wapenstilstand – Vrijaf
Woensdag 29/01 : Facultatieve verlofdag
Vrijdag 27/03 – Pedagogische studiedag
Vrijdag 01/05 : Feest van de arbeid – vrijaf
Woensdag 20/05 : Facultatieve verlofdag
Donderdag 21/05 : Hemelvaartsdag – vrijaf
Vrijdag 22/05 : Brugdag – vrijaf
Maandag 01/06 : Pinkstermaandag – vrijaf