In toepassing van Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, werd voor onze school een schoolraad opgericht. Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de scholen omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De voorzitter van onze schoolraad is nog te bepalen

 

Elke geleding telt één lid.

  • Oudergeleding: Bart Van Acker
  • Personeelsgeleding: Lore Arnauts
  • Lokale gemeenschap: nog te bepalen (kandidaten zijn erg welkom)

De verslagen van de schoolraad liggen ter inzage in het kantoor van de directeur.