GVBS Sint-Pieterscollege De Zenne ( kortweg Basisschool De Zenne)  is

  • een kleine, jonge Brusselse buurtschool in de dichte nabijheid van het Zennekanaal waar een verbinding tussen uiteenlopende culturen, geloofsovertuigingen en achtergronden groeiende is.
  • een katholieke dialoogschool waar openheid is voor alle godsdiensten én levensbeschouwingen. Enerzijds zien we godsdienst als een vak. Anderzijds willen we normen en waarden doorgeven en voorleven om zo de sociale vaardigheden van onze leerlingen mee te ontwikkelen.
  • een warme plek waar iedereen welkom is. Samen school maken is een gedeelde verantwoordelijkheid met een gemeenschappelijk doel.

Het schoolgebouw werd enkele jaren geleden volledig vernieuwd. We kunnen dus gebruik maken van ruime klassen en brede gangen, met veel lichtinval en met nieuw leermateriaal.

Onze school bevindt zich op campus De Haven en werkt samen met kinderdagverblijf De Zinnekes, met IBO De Puzzel (Initiatief Buitenschoolse Opvang) en met Baboes (een spel- en ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen tot en met vier jaar). Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen op de campus terecht bij het IBO of bij het VGC-Speelplein De Haven. (Door gewijzigde vakantieperiodes in het Franstalig onderwijs kan in 2023 helaas geen VGC – speelplein De Haven doorgaan.)

Onze school werkt samen met de Brede School aan maximale ontwikkelingskansen voor onze ketjes: vanuit onze veilige thuishaven brengen we de kinderen in contact met de buurt om hun leren te versterken en te verbreden.

Onze school wil een warme plek zijn voor kinderen en hun ouders, opdat zij zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen tot mondige burgers. 

We gaan graag met jou op stap!