Onze Visie – Eigen Opvoedingsproject


Wie zijn we?

VBS De Zenne is

 • een kleine, jonge Brusselse buurtschool in de dichte nabijheid van het Zennekanaal waar een verbinding tussen uiteenlopende culturen, geloofsovertuigingen en achtergronden groeiende is.
 • een katholieke dialoogschool waar openheid is voor alle godsdiensten én levensbeschouwingen. Enerzijds zien we godsdienst als een vak. Anderzijds willen we normen en waarden doorgeven en voorleven om zo de sociale vaardigheden van onze
  leerlingen mee te ontwikkelen.
 • een warme plek waar iedereen welkom is. Samen school maken is een gedeelde verantwoordelijkheid met een gemeenschappelijk doel.

Waar staan we voor?

 • Geloven in elk kind
 • Goesting om te leren
 • Enthousiast aan de slag
 • Breed zorgen voor elkaar
 • Samen “De Zenne” dragen

Wat zijn onze doelen?

 • Ernaar streven de kinderen te laten uitgroeien tot zelfredzame, veerkrachtige én zo gelukkig mogelijke jongeren die goesting krijgen om al lerend op avontuur te gaan.
 • De leerlingen met een open blik naar de wereld laten kijken en hen een stevige basis meegeven zodat ze in hun latere leven hun dromen kunnen waarmaken.
 • Streven naar vernieuwing. We willen als team blijven groeien om elke leerling zo ver mogelijk te kunnen brengen in de eigen leerwinst.
 • Een veilige haven zijn waar positiviteit en waardering hoog in het vaandel wordt gedragen. We willen iedereen laten groeien in het aangeven en in het bewaken van grenzen. Hiervoor is verbindend samenwerken ontzettend belangrijk.

Hoe werken we?

 • In De Zenne creëren we een oefenplaats waar we elkaars unieke zelf leren accepteren. Hier mag je zijn wie je bent.
 • In het onderwijs dat wij als school bieden stellen wij breed leren centraal. Hierbij vertrekken we vanuit de leefwereld van het kind. Hierbij krijgt iedereen veel kansen om zijn eigen groeiproces te doorlopen.
 • Aanvullend worden de talenten van de kinderen én van de leerkrachten aangeboord. Deze talenten geven de school een specifieke eigenheid.
 • Via dialoog tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en partners creëren we meer vertrouwen en welbevinden. In overleg en met een wederkerende investering maken we allen deel uit van het groeiproces van onze kinderen.
 • Onze leerkrachten werken nauw samen in co-teaching. Door deze co-teachwerking kunnen we op maat van elk kind werken.
 • De leerlingen dagen ons elke dag uit in het zoeken naar creatieve oplossingen om te differentiëren op maat. Zo blijven we leren van en met elkaar.