De voor- en naschoolse opvang wordt geleid door IBO De Puzzel.

Voorschoolse opvang: 7u30 tot 8u15

Naschoolse opvang: 15u25 tot 18u15

Tijdens de middagspeeltijd wordt het toezicht verzorgd door begeleiders van VNO.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de VNO