We werken al enkele jaren nauw samen met het Onderwijscentrum Brussel.
Samen met de ondersteuner zijn we een traject aangegaan met betrekking tot Nederlands.
We werken leerlijnen uit rond lezen, taalbeschouwing, luisteren, spreken… op maat van onze kinderen.
In de nabije toekomst gaan we ook aan de slag met creatief schrijven.