Het lerarentekort in Brussel is niet langer nijpend. De tekorten worden of zijn zelfs schrijnend. Plots krijgen kinderen te horen dat er geen juf / meester meer is. In het midden van een schooljaar op zoek moeten gaan naar een andere school. Dat doet iets met een kind.

Er wordt overal gezocht naar oplossingen. Alleen, les geven of een klasgroep leiden, dat doe je niet zomaar even.

Het is dan ook de hoogste tijd dat we met zoveel mogelijk mensen actie voeren. Een onderwijsactie, over de netten heen. Katholieke scholen, gemeentescholen, GO scholen … Onze eisen / vragen zijn dan misschien anders, maar ons hart ligt wel bij de kinderen. Kinderen zijn de toekomst van onze maatschappij. Kinderen moeten daartoe opgeleid worden. Dus, geen opleiding wil zeggen geen toekomst?

We staken morgen niet, we voeren actie! We willen onze verantwoordelijkheid opnemen voor onze kinderen, onze leerlingen. Wat we nu meemaken is nog nooit gebeurd en heeft verregaande gevolgen. Denk maar aan basisschool Kompas waar de onthaalklas is moeten sluiten, of aan de Hendrik Conscience school. Ook in onze school staan we soms op het randje om een klas te moeten sluiten. We hebben het zelfs al twee keer (gelukkig tijdelijk) moeten doen door ziekte van een leerkracht. Wij kunnen dit niet blijven dragen, onze creativiteit heeft grenzen. Wij hebben onze grenzen bereikt.

Minster Weyts, neem het lerarentekort serieus. Denk na over een grote plan!

Dit zijn de eisen waar wij als Katholieke school van VZW Sint-Goedele Brussel achter staan (in volgorde van belangrijkheid)

  1. Brussel premie (meer verdienen voor een zwaardere job)
  2. Afschaffen van het lerarenplatform (voor iedereen, waardoor er hopelijk terug meer leerkrachten naar Brussel komen)
  3. Verlengen van de opzegperiode bij ontslag (zowel voor tijdelijke leerkrachten als voor benoemde leerkrachten)

Het team van Basisschool De Zenne, Laken laat op woensdag 27/03 van zich horen, op het Martelaarsplein. Daar ben ik heel fier op! Dit team neemt alvast zijn verantwoordelijkheid op.